Beach Fighting
Απο Ανδρέας Οδυσσέως
Δημοσιεύθηκε: 20 July 2015

Το να βλέπω τον Homo Κυπραίους να σουλατσάρει στην παραλία και να μου πλατσουρίζει είναι εκνευριστικό από μόνο του, όχι να πρέπει να τον προσέχω κιόλας. Όχι όμως γι’ αυτούς. Που δεν θα τους ακούσεις να παραπονεθούν ότι άλλα τους έδειξαν, άλλα τους... έχωσαν. Είναι εκεί για τον καθένα από εμάς, όχι μόνο την ώρα του μπάνιου αλλά και την ώρα που κάνεις καστράκια ή ακόμη και την ώρα της άφιξης της Αυτού Μεγαλειότης σου, στην πλαζ. Σαν να μην έφταναν αυτές οι ευθύνες που με υπερπροσπάθεια αντεπεξέρχονται, υπάρχουν τα θέματα με τα ωράρια, με τους ναυ-αγοσώστες για τους οποίους λέω τόση ώρα, να σχολάνε από τις 5 και ενώ οι παραλίες μπορεί να είναι γεμάτες. Ελλιπής εξοπλισμός, δουλειά μόνο για... δύο μήνες κ.α. έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Εμείς τους ρωτήσαμε το αυτονόητο: Γιατί;

Γιάννης Κουτσού

Με γεμίζει γιατί μέσα σε αυτό το επάγγελμα υπάρχει περιπέ-τεια και αδρεναλίνη. Τα πλεο-νεκτήματα είναι πολλά και θα αναφέρω δύο, ότι με τέτοιες θερμοκρασίες που έχουμε ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να ήταν στην παραλία, και σίγου-ρα η παρουσία του αντίθετου φύλου. Το τι σημαίνει αυτό το επάγγελμα για μένα δεν περι-γράφεται.

Μάριος Τζούρου

Το επέλεξα για τα καλοκαίρια για τον λόγο ότι είμαι φοιτητής, αλλά επειδή είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι χρόνια. Θάλασσα και δουλειά είναι ο τέλειος συνδυ-ασμός. Είναι ένα ωραίο επάγ-γελμα γιατί μαθαίνεις πράγματα σημαντικά που μπορεί να σου χρησιμεύσουν οπουδήποτε αλλά είναι πολύ δύσκολο να το ακο-λουθήσεις σαν καριέρα.

Χρήστος Γιακουμής

Το να δουλεύεις ως ναυαγο-σώστης είναι μια πρόκληση, είναι κάτι το συναρπαστικό, διότι πολλές φορές έχεις να αντιμε-τωπίσεις επικίνδυνες καταστά-σεις και επείγοντα περιστατικά. Επιπλέον ως λάτρης του υγρού στοιχείου ο ναυαγοσώστης έχει τη δυνατότητα να εργάζεται και παράλληλα να είναι σε επαφή με τη θάλασσα, διατηρώντας έτσι σε καλά επίπεδα και τη φυσική του κατάσταση.

Αλέξης Αθανασίου 

Η έλξη και η αγάπη προς τη θάλασσα εκδηλώθηκε σε μικρή ηλικία και ρίζωσε βαθιά μέσα μου. Συνάμα με την προσφορά και τη βοήθεια στο συνάνθρωπο είναι ένα ιδανικό επάγγελμα για μένα. Το να είσαι ναυαγοσώ-στης είναι λειτούργημα και όχι μια ακόμη καθημερινή δουλειά. Χρειάζεται ήθος, υπομονή, γνώ-σεις και φυσική κατάσταση.

Φειδίας Ψηλογένη

Προτίμησα το επάγγελμα του ναυαγοσώστη γιατί προσφέ-ρεις βοήθεια σε συνανθρώ-πους σου και επίσης είναι ένα επάγγελμα που σε κάνει υπεύ-θυνο και συνεπή.

Δημήτρης Ιωάννου

Την διάλεξα στην αρχή γιατί δού-λευε ο μεγαλύτερος μου αδερφός, αλλά στο τέλος αγάπησα τη ναυαγοσωστική γιατί ερωτεύτηκα τη θάλασσα και το κυριότερο γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το, να βοηθάς κάποιο συνάνθρωπο σου. Το να σώζεις μία ψυχή σε γεμίζει σαν άνθρωπο.

Ανδρέας Ησυχίου 

Είμαι στο επάγγελμα 19 χρόνια. Αγαπώ τη θάλασσα και η ναυ-αγοσωστική συνδυάζει το υγρό στοιχείο με την προσφορά στον άνθρωπο. Σου δίνει την ευχα-ρίστηση που νιώθεις όταν με τη βοήθεια του Θεού σώζεις μια ανθρώπινη ζωή. Σε αναγκάζει να είσαι πάντα σε καλή φυσική κατάσταση και συνεχώς να εκ-παιδεύεσαι.

Γιώργος Χρίστου

Εκτός του ότι είναι κοντά στα ενδιαφέροντα μου, είναι μια πρόκληση για μένα το γεγονός ότι χρέος μου είναι να βοηθώ ανθρώπους που με χρειάζο-νται. Επίσης, είναι ένα επάγγελ-μα με μεγάλη ευθύνη και μέσω αυτού καλούμαστε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο απαιτητι-κό αυτό έργο, αφού έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές.

Σταύρος Μαλέκκος

Μου αρέσει η θάλασσα και να βοηθάω τον κόσμο. Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που με έκαναν να επιλέξω την ναυαγοσωστική.

Μάριος Φιλίππου

Η ναυαγοσωστική είναι όλη μου η ζωή. Είμαι 25 χρόνια εκεί. Εκεί γνώρισα την γυναίκα μου, την παντρεύτηκα με το παντελονάκι του ναυαγοσώστη. Βρήκα πολ-λές άλλες δουλειές στο παρελ-θόν αλλά έμεινα εδώ. Υπεραγα-πώ αυτή τη δουλειά.